Ibn Suraydjs dogm enligt adh-Dhahabî

Beviset för att Allâh är ovanför tronen, ovanför skapelserna, frånskild från dem och inte alls i dem samtidigt som Hans kunskap är överallt, är Qur’ânen, Sunnah och följeslagarnas, efterföljarnas och de vägledda imamernas samstämmighet…

Beträffande vad som har bevarats av efterföljarnas utlåtanden om att Allâh är ovanför Sin tron…

Ahmad bin ´Umar bin Suraydj sade:

”Det är förbjudet för intellekten att jämföra Allâh, för tankarna att begränsa Honom och för förnuftet att beskriva Honom bortsett från det som Han har beskrivit Sig själv med och det Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med.

Det har autentiserats från samtliga Ahl-us-Sunnah fram till skrivande stund att alla trovärdiga besked från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) måste en muslim betro bokstavligt och veta att det är innovation att fråga om deras betydelser och otro och kätteri att svara. Exempel på det är Hans (ta´âlâ) ord:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

”Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”1

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”2

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

”… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”3

Samt liknande som Qur’ânen har talat om av högheten, jaget, händerna, hörseln, synen, de fina ordens uppstigning till Honom, skrattet, förvåningen och den nattliga nedstigningen.”

Därefter sade han:

”Vårt förhållande till de mindre klara verserna är att godta dem och varken avfärda dem, tolka dem som de oliktänkande gör, likna dem som Mushabbihah gör eller förklara dem på icke-arabiska språk. Vi underkastar oss beskedens och versernas uppenbara skildring.”

Ibn Suraydj dog 306 i Bagdad.

12:210

220:5

389:22