Ibn Suraydjs dogm enligt adh-Dhahabî 2

Han (ta´âlâ) sade:

مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”1

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”2

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

Allâhs hand är över deras händer.”3

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen kommer de rättvisa att vara på predikstolar av ljus till höger om den Nåderikes (´azza wa djall) högra hand och båda Hans händer är högra.”4

Det finns många hadîther i ämnet som inte kan tolkas…

Nedan kommer några relevanta uttalanden från de lärda:

81 – al-Awzâ´î sade:

az-Zuhrî och Makhûl brukade säga: ”Framför dessa hadîther ordagrant, utan föreställning.”

De två tillhörde efterföljarnas stora imamer och uttalandet är autentiskt.

84 – Sufyân bin ´Uyaynah sade:

Tolkningen av allt som Allâh (ta´âlâ) har beskrivit Sig själv med i Qur’ânen ligger i att läsa det utan föreställning eller jämförelse.”

87 – Abû Bakr al-Humaydî sade:

Det hör till dogmen att tro på det som står i Qur’ânen och Sunnah däribland:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

”Judarna påstår: ”Allâhs händer är bundna.” Deras händer skall bindas och de skall fördömas för dessa ord. Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”5

وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”Och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”6

Vi lägger inte till och vi tolkar inte. Vi stannar där Qur’ânen och Sunnah stannar och säger:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”7

Den som säger något annat är en förnekande Djahmî.”8

91 – at-Tirmidhî sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh godtar och tar välgörenheten i Sin högra hand.”

Flera lärda har sagt om denna hadîth och liknande rapporteringar om Allâhs egenskaper och Herrens (tabârak wa ta´âlâ) nattliga nedstigning till den nedersta himlen att de är autentiska. Man skall tro på dem utan att föreställa sig dem eller ifrågasätta dem. Detta har rapporterats från Mâlik bin Anas, Sufyân bin ´Uyaynah och ´Abdullâh bin al-Mubârak som sade:

”Framför dessa hadîther utan föreställning.”

Detta sades av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärda.

Vad berör Djahmiyyah, nekar de dessa rapporteringar och sade att de innebär liknelse. Allâh har flera gånger i Sin bok nämnt handen, synen och hörseln. Djahmiyyah tolkade dock detta på ett annat sätt än det sätt som de lärda tolkade det på. De – dvs. Djahmiyyah – sade:

”Allâh skapade inte Âdam med Sin hand. Hand betyder styrka.”

Ishâq bin Ibrâhîm [bin Râhûyah] sade:

Det är endast en liknelse i fall man säger att handen är som handen eller lik handen, hörseln är som hörseln eller lik hörseln. Det är en liknelse. Däremot är det ingen liknelse att säga det Allâh sade, liksom ”hand”, ”hörsel” och ”syn”, utan föreställning eller tro om att handen liknar andra händer eller är som andra händer. Det är ingen liknelse. Det är som Allâh (ta´âlâ) sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

“Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”9

92 – Imamernas imam Abû Bakr bin Khuzaymah sade:

De egenskapsrelaterade rapporteringarna är överensstämmande med Qur’ânen. Senare generationer har återberättat dem från tidigare generationer, från följeslagarna och efterföljarna till vår tid, i den bemärkelse att de är Allâhs (ta´âlâ) egenskaper. Man skall ha kunskap om Honom, betro Honom och underkasta sig det Han (ta´âlâ) har sagt i uppenbarelsen samt det Hans profet och sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt om Hans skrift. Det skall göras utan tolkning och förnekelse, utan liknelse och jämförelse.”10

Imâm Ibn Suraydj sade:

Det är förbjudet för intellekten att jämföra Allâh, för tankarna att begränsa Honom och för förnuftet att beskriva Honom bortsett från det som Han har beskrivit Sig själv med och det Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med.

Det har autentiserats från samtliga Ahl-us-Sunnah fram till skrivande stund att alla trovärdiga besked från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) måste en muslim betro bokstavligt och veta att det är innovation att fråga om deras betydelser och otro och kätteri att svara. Exempel på det är Hans (ta´âlâ) ord:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

”Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”11

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”12

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”13

Samt liknande som Qur’ânen har talat om av högheten, jaget, händerna, hörseln, synen, de fina ordens uppstigning till Honom, skrattet, förvåningen och den nattliga nedstigningen.”

Därefter sade han:

Vårt förhållande till de mindre klara verserna är att godta dem och varken avfärda dem, tolka dem som de oliktänkande gör, likna dem som Mushabbihah gör eller förklara dem på icke-arabiska språk. Vi underkastar oss beskedens och versernas uppenbara skildring.”

Ibn Suraydj dog 306 i Bagdad.

138:75

25:64

348:10

4Muslim, Ahmad, an-Nasâ’î, al-Âdjurrî och al-Bayhaqî.

55:64

639:67

720:5

8Usûl-us-Sunnah, sid. 88-91

942:11

10Dhamm-ut-Ta’wîl, sid. 20

112:210

1220:5

1389:22