Ibn Rushd: Fel att tolka Allahs resning som maktövertag

Vad beträffar Hans resning över tronen, så är de oense kring den. Vissa säger att den är en egenskap i den bemärkelsen att Han gjorde en handling ovanför tronen med vilken Han kallade Sig själv för att ha rest Sig över tronen.

Andra sade att egenskapen är en essensegenskap i form av höghet och att Han reste Sig (استوى) betyder att Han upphöjde Sig (علا). Exempelvis säger man att den som (استوى) över en häst har (علا) över den.

Vad beträffar dem som tolkar resningen som maktövertag (الإستيلاء), så är det fel. Ty maktövertag sker först efter konfrontation och sammanstötning – och ingen kan konfrontera Allâh.

Det bästa är att förstå resningen som höghet (العلو) och upphöjning (الارتفاع), liksom det är korrekt att beskriva solen som höjt sig över jorden på det viset. Det är inte omöjligt att resningen är Hans egenskap ehuru Han beskrevs med den först efter att Han skapat tronen.