Ibn Radjab om att okunnighet är en ursäkt

En person kan också lämna religionen och skilja sig från samlingen samtidigt som han bekräftar trosbekännelserna och tillskriver sig islam. Exempel på det är att man förnekar någon av islams pelare, förtalar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller förnekar någon ängel, profet eller skrift som nämns i Qur’ânen samtidigt som han vet om det. al-Bukhârî rapporterade i sin ”as-Sahîh” via Ibn ´Abbâs att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Döda den som ändrar sin religion.”