Ibn Qudâmahs dogm

Shaykh Muwaffaq (rahimahullâh) har skrivit många bra böcker inom rättsskolan, såväl förgrenande som fundamentala, Hadîth, språk, avhållsamhet och andlighet. Hans dogmatiska böcker är oerhört bra. De flesta är skrivna utmed Muhaddithûns metodik och är fulla av hadîther, rapporteringar och berättarkedjor, precis som Imâm Ahmads och hans tidigare anhängares tillvägagångssätt.

Han ansåg inte att man skulle debattera med skolastiker om precisa skolastiska frågor, inte ens om det handlade avvisning av dem. Också det var Ahmads och de tidigares tillvägagångssätt.

Han månade stort om att grunda de fundamentala frågorna på återberättelser och tillät inte begrepp som inte hade rapporterats. Han befallde att egenskaperna i Qur’ânen och Sunnah accepteras och förkunnas utan förklaring, föreställning, jämförelse, förvrängning, tolkning eller förnekelse.