Ibn Qudâmah om villkoren för Sudjûd-ut-Tilâwah

Publicerad: 2011-07-15
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Mughnî (2/358)

 

Det som krävs för Sudjûd-ut-Tilâwah är det som krävs för den frivilliga bönen. Man skall bland annat vara ren från orent tillstånd och orenheter, täcka de privata delarna, vända sig mot Qiblah och avse. Vi känner inte till att det finns någon meningsskiljaktighet kring detta bortsett från det som rapporteras från ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh) och att en menstruerande kvinna skall gestikulera på huvudet när hon hör en vers som påbjuder Sudjûd. Samma åsikt har Sa´îd bin al-Musayyab som sade att man skulle säga:

”Allâh! Jag gör Sudjûd till Dig.”

Det rapporteras från ash-Sha´bî att han sade att personen som är i ett orent tillstånd och hör en sådan vers skall göra Sudjûd oavsett hur han är vänd.

Vad gäller oss, följer vi profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Allâh accepterar inte en bön utan tvagning.”

Under dess allmänna dom hamnar även Sudjûd. Likaså är den en bön och kräver på så sätt det på samma sätt som Rukû´ gör det. Likaså är den en Sudjûd och kräver på så sätt det på samma sätt som Sudjûd-us-Sahû gör det.