Ibn Qudâmah om judekristen slakt utan Allâhs namn

Att nämna Allâhs namn vid slakten är ett villkor för varenda en som slaktar avsiktligt. Detta gäller oavsett om slaktaren är muslim, jude eller kristen. Om juden eller den kristne avsiktligt låter bli att nämna Allâhs namn, eller nämner någon annans namn, anses köttet vara förbjudet. Detta har rapporterats av ´Alî och åsikten has av an-Nakha´î, ash-Shâfi´î, Hammâd, Ishâq och Hanafiyyah.

´Atâ’, Mudjâhid och Makhûl sade:

”Om den kristne slaktar i messias namn, anses köttet vara tillåtet. Allâh (ta´âlâ) har låtit oss äta deras kött och Han visste att de skulle säga så.”

Vad oss – Hanâbilah – beträffar, följer vi Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ

”Och ät inte av det som Allâhs namn inte har uttalats över.”1

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ

”Förbjudet för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött och sådant [kött] som har slaktats i ett annat namn än Allâhs.”2

Versen avser det som de slaktar och uppfyller villkoren, precis som muslimen.

1 6:121

2 5:3