Ibn Qudâmah om domen för att slakta till ´Îd-ul-Adhhâ

Det är starkt rekommenderat baserat på Anas rapportering:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slaktade två svartvita och behornade baggar. Han slaktade dem med sina händer, sade ”Bismillâh” och ”Allâhu Akbar” och placerade sin fot på deras sidor.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Det är bättre att slakta än att ge motsvarande summa pengar i välgörenhet då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föredrog att slakta. Det är dock inte obligatoriskt. Det har rapporterats att Abû Bakr och ´Umar lät bli att slakta för sina hushåll för att folket inte skulle tro att det var obligatoriskt.  Umm Salamah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om de tio [första] dagarna har trätt in och man har ett offer man avser att offra, skall man varken klippa något av sitt hår eller sina naglar förrän man slaktat.”

Rapporterad av Muslim.

al-Qâdhî sade:

”Det är föraktfullt och inte förbjudet. Beviset för det är ´Â’ishahs ord:

”Jag flätade kransarna runt Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) offerdjur till vallfärden. Därefter satte han dem runt deras halsar med sina händer och skickade iväg dem. Inget av det som Allâh tillåtit honom var förbjudet för honom tills att han slaktade offerdjuren.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.”

Det är dock möjligt att förstå från hadîthen att handlingen till synes visst är förbjuden och att det inte finns någon motsägelse mellan de båda hadîtherna. Ty den första handlar om offerdjuren till Adhhâ medan den andra handlar om offerdjuren under vallfärden. Och om de skulle vara motsägelsefulla, är Umm Salamahs hadîth specifik för hår och naglar och till följd därav är det obligatoriskt att den har företräde. Om man skulle ta bort hår eller naglar, ber man Allâh om förlåtelse utan att betala lösensumma.