Ibn Qudâmah och de egenskapsrelaterade verserna

Publicerad: 2010-03-01
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Sharh Lum´at-il-I´tiqâd, sid. 296-297

 

Fråga: Är det sant att Ibn Qudâmah (rahimahullâh) säger i ”Rawdhat-un-Nâdhir” att verserna som berör Allâhs egenskaper är mindre tydliga (Mutashâbih)? Är det han säger där samma som här [i Lum´at-ul-I´tiqâd]?

Svar: Det är hans tal här [i Lum´at-ul-I´tiqâd] som gäller. Han har dock delat in egenskaperna i två grupper: tydliga och mindre tydliga. Detta är fel. Samtliga egenskaper är klara och tydliga och lov och pris tillkommer Allâh. Det finns inget oklart i dem.

Vad boken ”Rawdhat-un-Nâdhir” beträffar, skrev han den utmed de senare Usûliyyûns, som var Ashâ´irah och annat, metodik. Det sägs även att ”Rawdhat-un-Nâdhir” är grundad på al-Ghazâlis ”al-Mustasfâ” – och al-Ghazâlî var ju Ash´arî!

Det är också möjligt att han (rahimahullâh) missade den här frasen.