Ibn Muflih om domen för att slakta till ´Îd-ul-Adhhâ

Enligt de flesta lärda är det starkt rekommenderat att slakta till ´Îd-ul-Adhhâ. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) manade till handlingen och Ibn ´Abbâs berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har blivit ålagd tre saker och för er är de rekommenderade; Witr, slakt och två Rak´ât innan Fadjr.”

Rapporterad av ad-Dâraqutnî.

Ahmad har en annan åsikt som säger att det är obligatoriskt. Den åsikten har Abû Bakr [´Abdul-´Azîz]. Detta är baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den som kan och inte offrar skall inte närma sig vår böneplats.”1

Han har en tredje åsikt som säger att det endast är obligatoriskt för den som inte är resande.

Han har en fjärde åsikt som säger att den som har det bra ställt skall slakta. Härmed förstod Abûl-Khattâb att det är obligatoriskt. Så är dock inte fallet. Detta tyder bara på att frågan är vid, inte att handlingen är obligatorisk.

1 Ahmad (1/321), Ibn Mâdjah (3123), ad-Dâraqutnî (2/545) och al-Hâkim (4/231).