Allâhs skratt och kärlek

Publicerad: 2010-03-08
Författare: Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Ishâq bin Mandah (d. 395)
Källa: Kitâb-ut-Tawhîd (3/197)

 

125 – Vad som har nämnts om att Allâh (´azza wa djall) skrattar åt det Han älskar och behagas av och att Han vänder Sig bort från det Han hatar och förargas av

Allâh (´azza wa djall) sade:

”Allâh älskar dem som kämpar för Hans sak i slutna led [så att de tillsammans bildar] liksom en stark och solid byggnad.”1

”Allâh tycker inte om att syndiga handlingar och skamlöshet omtalas öppet annat än av den skadelidande. Allâh hör allt, vet allt.”2

Klargörandet som bevisar att Allâh skrattar åt kämpen för Allâhs skull:

656 – Muhammad bin al-Husayn bin al-Hasan berättade för oss: Ahmad bin Yûsuf as-Sulamî berättade för oss: ´Abdur-Razzâq berättade för oss, från Ma´mar, från Hammâm bin Munabbih som sade: Detta är vad Abû Hurayrah berättade för oss från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)  som sade:

”Allâh (ta´âlâ) skrattar åt två personer. En av dem dödar den andre och båda två träder in i paradiset. Den dödade strider för Allâhs sak och den som dödade förlåts av Allâh (´azza wa djall). Därpå strider den som dödade för Allâhs sak och dör martyrdöden.”3

1 61:4

2 4:148

3 al-Bukhârî (2826), Muslim (1890), Ibn Mâdjah (191) m fl.