Ibn Mandah om Allâhs nedstigning

Publicerad: 2010-02-24
Författare: Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Ishâq bin Mandah (d. 395)
Källa: Kitâb-ut-Tawhîd (3/291)

 

”Kapitel 130: Verser och autentiskt rapporterade underrättelser om Nedstigningen. Allâh (´azza wa djall) sade:

”Väntar de till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens skuggor?”1

Ibn ´Abbâs sade:

”På Domedagen kommer Allâh (´azza wa djall) och Han kommer att komma till dem i sönderrivet moln.”

1 2:210