Ibn Mâdjah om Allâhs skratt

Publicerad: 2010-03-08
Författare: Imâm Muhammad bin Yazîd bin Mâdjah al-Qazwînî (d. 273)
Källa: as-Sunan (181)

 

Kapitel: Det som har nekats av Djahmiyyah

181 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: Hammâd bin Salamah underrättade oss, från Ya´lâ bin ´Atâ’, från Wakî´ bin Hudus, från sin farbror Abû Razîn som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vår Herre skrattar åt Sina uppgivna tjänare då Hans ändring i själva verket är nära.” Jag sade: ”Skrattar vår Herre, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Ja.” Då sade jag: ”Då kommer en Herre som skrattar aldrig beröva oss något gott.”1

1 al-Albânî sade: ”God.” (as-Sahîhah (2810))