Ibn Lâdin sprider bara ondska

Fråga: Har Usâmah bin Lâdins uppmaning till kamp någon som helst grund i de islamiska lärorna?

Svar: Om samfundets entusiasm för kamp betyder att man underkastar sig Allâh och avstår från ondska och synder som droghandel, mord och andra illdåd, handlar uppmaningen om att bekämpa ondskan och Satan. Men om uppmaningen avses för att hetsa upp människorna så att de börjar strida mot sina makthavare och trotsa dem, handlar uppmaningen om att sprida ondska.

Man kan råda sina makthavare och be Allâh hjälpa dem. Om makthavarna inte håller sig till Qur’ânens läror och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, skall man ge dem korrekta råd.

Om uppmaningen avses för att hetsa upp människorna mot sina makthavare, innebär det att man sprider ondska i samhället och det har inget med kamp att göra.