Ibn Khuzaymah om Allâhs skratt

Publicerad: 2010-03-08
Författare: Imâm Abû Bakr bin Khuzayamah (d. 311)
Källa: Kitâb-ut-Tawhîd (2/563)

 

49 – Kapitel: Bekräftelsen av vår Herres (´azza wa djall) skratt

Detta skall ske utan att man beskriver Hans skratt eller förliknar det med skapelsernas skratt. Vi tror på att Han skrattar såsom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde ut. Vi förblir tysta om Hans (djalla wa ´alâ) skratts beskaffenhet. Allâh (´azza wa djall) har hållit det dolt för oss och låtit bli att underrätta oss om hur Han skrattar.

Vi säger det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade och tror på det med våra hjärtan och håller tyst om det vi inte har fått reda på av det Allâh håller dolt för Sig själv.

329 – Ibn Mas´ûd berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skall ni inte fråga mig varför jag skrattar? Jag skrattar åt mannen som skapelsernas Herre (´azza wa djall) skrattar åt när han säger till Honom: ”Driver Du med mig?” Då säger Han: ”Jag driver inte med dig, men Jag har allt inom Min makt.” Därefter för Han in honom i paradiset.”