Ibn Khuzaymah om Allâhs nedstigning

Publicerad: 2010-02-25
Författare: Imâm Abû Bakr bin Khuzaymah (d. 311)
Källa: Kitâb-ut-Tawhîd (1/289-290)

 

Kapitel: Bekräftade och autentiska rapporteringar som de lärda i Hidjâz och Irak har rapporterat från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kring Herrens (´azza wa djall) nedstigning till den nedersta himlen

Vi vittnar om detta med bekräftande tungor och troende hjärtan och vi är övertygade om vad som nämns däri rörande Herrens nedstigning. Vi föreställer oss emellertid inte den, ty vår utvalda profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev inte för oss hur vår Skapare stiger ned till den nedersta himlen. Däremot lärde han oss att Han stiger ned. Varken Allâh (djalla wa ´alâ) eller Hans profet (´alayhis-salâm) låter bli att förklara något muslimerna är i behov av att veta om sin religion.