Djahmiyyah gör som judarna

Publicerad: 2010-01-27
Författare: Imâm Abû Bakr Muhammad bin Ishâq bin Khuzaymah (d. 311)
Källa: Kitâb-ut-Tawhîd (1/231-233)

 

Kapitel 27: Vår Herres, den Höges, den Högstes, resning

Han gör det Han vill ovanför Sin tron. Han är ovanför den och ovanför allting annat. Han (djalla wa ´alâ) sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han Sig över Tronen.”2

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

“Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste Han Sig över tronen.”3

وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء

”Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar och Hans tron var över vattnet.”4

Vi tror på vår Herres (djalla wa ´alâ) ord om att vår Skapare har rest Sig över Sin tron. Vi ändrar inte på Allâhs ord och inte heller säger vi något annat än det som har sagts till oss. Det gör Mu´attilah och Djahmiyyah som säger att Han erövrade tronen, inte att Han reste Sig över den. På så sätt ändrade de Allâhs ord. Så gjorde även judarna när det sades till dem att säga:

حِطَّةٌ

”Befria oss från bördan av vår synd!”5

Istället sade de:

حنطة

”Vete.”

Djahmiyyah gör alltså liknande.

120:5

27:54

357:4

411:7

52:58