Ibn Kathîr eller as-Sa´dî?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (105)

Fråga: Vilken bok bör en student läsa; Ibn Kathîrs (rahimahullâh) Qur’ân-tolkning eller as-Sa´dîs (rahimahullâh) Qur’ân-tolkning?

Svar: Båda är bra. Oavsett vilken han läser så är det bra gjort.