Ibn Hadjar om att Mawlid-firandet är en god innovation

Precis som as-Suyûtî citerade, säger Ibn Hadjar först att Mawlid-firandet är en innovation som inte har rapporterats från någon från Salaf. Den här meningen från Ibn Hadjar räcker för att fördöma Mawlid. Om den hade varit god, skulle följeslagarna, efterföljarna och imamerna efter dem firat den. Därefter sade Ibn Hadjar:

”Men om handlingen består av fina och dåliga saker, så är den en god innovation om man gör de fina sakerna och undviker de dåliga och inte annars.”

Han sade också:

”Jag anser att handlingen har en stabil grund. al-Bukhârî och Muslim rapporterade att när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till al-Madînah, fann han judarna fasta ´Âshûrâ’-dagen. Han frågade dem om den och de sade att de fastade den för att tacka Allâh för att Han räddade Mûsâ och dränkte Farao just den dagen. Från detta får man reda på att det är korrekt att tacka Allâh för att Han under en viss dag skänkte en gåva eller avvärjde en ondska och att det kan göras samma dag år efter år.”

Det Ibn Hadjar säger här avvisas av hans första tal, nämligen att Mawlid-firandet är en innovation som inte har rapporterats från någon från Salaf. Jag har redan nämnt verserna och hadîtherna som fördömer och varnar för innovationer och klargör att de inte är accepterade. Däri finns en tillräcklig avvisning av Ibn Hadjars sista ord.