Ibn Fawrak bekräftar Allâhs höghet och resning

I ”al-Asmâ’ was-Sifât” citerade Imâm Abû Bakr al-Bayhaqî sin lärare Imâm och ´Allâmah Abû Bakr Muhammad bin al-Hasan bin Fawrak som sade:

Reste Sig (استوى) betyder att Han upphöjde Sig (علا).”

Han sade om Hans ord:

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

Kan ni vara säkra på att Han, som är في himlen, inte låter jorden uppsluka er?”1

Det vill säga ovanför himlen.”

Därefter argumenterade al-Bayhaqî med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till Sa´d:

Du har dömt med samma dom som Allâh dömde med ovanför de sju himlarna.”23

samt med Ibn ´Abbâs ord:

Mellan den sjunde himlen och Hans fotpall finns 7000 ljus. Han (subhânahu wa ta´âlâ) är ovanför det.”

167:16-17

2Autentisk enligt adh-Dhahabî i ”al-´Uluww”, sid. 32

3Kitâb-ut-Tawhîd, sid. 769-770