Ibn Djibrîn borde ha bevisat al-Madkhalîs fel

Den femte – Shaykhen sade:

”Jag har läst vad Shaykh Rabî´ al-Madkhalî har avvisat Sayyid Qutb med och jag har sett att hans rubriker inte stämmer överens med realia. Då avvisades han av Shaykh Bakr Abû Zayd (hafidhahullâh).”

Vad gäller hans argument med Bakr Abû Zayds små blad mot Shaykh Rabî´ som Hizbiyyûn och Harakiyyûn spred till höger och vänster, säger jag följande:

Om det är så att rubrikerna inte stämmer, så är det enkelt att korrigera dem. Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî väntar på den som har en anmärkning på rubrikerna och förslag om eventuella ändringar så att rubrikerna kan stödja sanningen och utrota lögnen.

I och med att det är så, hade det varit fint av Shaykhen, efter att ha uttalat sig, att också visa vari felet i rubrikerna och deras innehåll ligger och sedan skicka dem till Shaykh Rabî´ för korrigering. Att bara uttala sig på detta oinskränkta sätt är oacceptabelt av en person som Shaykh ´Abdullâh – må Allâh förlåta oss och honom.