Ibn Bâzs Takfîr på Djamâ´at-ut-Tablîgh

Fråga: Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh) nämnde att Djamâ´at-ut-Tablîgh är bland de 72 grupperna. Vi skulle vilja att ni klargör Shaykhens ord. Vissa menar att Shaykhen gjorde här Takfîr på gruppen.

Svar: Det är ingen Takfîr. Det är bara ett klargörande på att det finns farliga innovationer hos den här gruppen.

Det råder inga tvivel om att Djamâ´at-ut-Tablîgh är muslimer. De har emellertid innovationer som gör att de inte är från Ahl-us-Sunnah. I detta utslag säger Ibn Bâz att de avviker från Ahl-us-Sunnah i trosläran. Avvikelser i trosläran är skadligare och farligare för muslimen än vad avvikelser i andra frågor som dyrkan, förhållanden och karaktärer är. När Ibn ´Uthaymîn (rahimahullâh) blev frågad om att det finns de som förklarar trosbekännelsen med att det inte finns någon annan skapare och upprätthållare än Allâh, sade han att förklaringen endast uppfyller Tawhîd-ur-Rubûbiyyah och inte Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Det sades då till honom att Djamâ´at-ut-Tablîgh säger så.

Djamâ´at-ut-Tablîgh har fel i trosläran. Därav blev deras innovationer väldigt stora. De bryr sig inte om Tawhîd och lägger ingen vikt vid det. Vi drar dock inte dem alla över en kam. Det finns de som är uppfostrade utmed Tawhîd och Sunnah och på så sätt besitter de mycket gott, men de har hamnat bland dem och påverkats av dem och hamnat i deras tvivel. Även om han har fallit i vissa av deras innovationer, så är han ändå bättre än andra inom trosrelaterade frågor. Deras bristfälliga troslära har fått de lärda att säga att Djamâ´at-ut-Tablîgh har frågor som skadar dem själva inom Tawhîd och trosrelaterade frågor. En muslim måste se till att leva upp till att endast dyrka Allâh och korrigera sin troslära som är grunden till allt.

Djamâ´at-ut-Tablîgh har många andra avvikelser. Må Allâh förbarma Sig över vår Shaykh al-Wâdi´î som sade när han blev frågad om Djamâ´at-ut-Tablîgh:

”Djamâ´at-ut-Tablîgh är själva i behov av ett förkunnande, Tablîgh.”

Hans ord är förträffliga. De är i stort sett okunniga. Hur skall de förkunna Allâhs religion när de själva inte har kunskap om den? Det är från den här synvinkeln som Ibn Bâz sade det som nämndes i frågan.

Det finns andra än Ibn Bâz som har uttalat sig uttryckligt. En av dem är ´Abdur-Razzâq bin ´Afîfî som uttryckligen sade att de inte är från Ahl-us-Sunnah. Även andra har sagt att de inte är från Ahl-us-Sunnah.

Ibn Bâzs utslag är som sagt helt korrekt och man skall inte förstå från den att han gör Takfîr på dem.  Jag fastslår att Ibn Bâz inte avsåg det. Han ville bara klargöra att de är från Ahl-ul-Bid´ah som hamnar bland de 72 grupperna.