Ibn Bâzs lösning på studenternas oenighet

Fråga: Många människor som associerar sig med Salafs troslära har fallit i Idjtihâd rörande Sharî´ah-baserad politik, förhållandet till makthavarna och samarbete med vissa grupper. Det har fått många att anklaga dem för att tillhöra vissa grupper. De säger exempelvis att en person är Qutbî, Surûrî och så vidare. Trots att de alla vill ha sanningen så har de fallit i dessa öknamn. Är det tillåtet för studenterna att använda sig av dessa öknamn när de fortfarande söker kunskap?

Svar: Det obligatoriska i frågan är rådgivning, klargörande och vikt vid att få bort tvivlen så att det inte finns någon oenighet bland dem. De får råda varandra. Det som stämmer överens med Qur’ânen och Sunnah skall de acceptera. Det som avviker från Qur’ânen och Sunnah lämnar de utan hänsyn till om det härrör från en Surûrî, Qutbî eller någon annan. Det skall inte finnas någon tvist mellan dem.

De skall enas om sanningen. De skall studera böckerna som de är oense om. Det som stämmer överens med sanningen accepterar de och det som avviker från sanningen lämnar de. De skall sträva efter de sunda böckerna, Ahl-us-Sunnahs sunda böcker. Böcker som består av fel skall de lämna. De skall vara ärliga, vänliga och visa. Allâh säger:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ

”Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet.”1

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

”Vilken sak det än gäller där ni är oense, är det Allâh som har avgörandet.”2

De skall vara vänliga och tala fint. Om de tvistar om något skall de referera till Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik så att frågan klargörs för dem.

14:59

242:10