Ibn Bâzs liv

Fråga: Ni har levt samtidigt som Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz (rahimahullâh) som var en av dagens största imamer. Vi skulle gärna vilja höra något kort om den här imamens liv.

Svar: Den här imamens liv är inte obekant för er del. Ni har fått uppleva det. Imâm ´Abdul-´Azîz bin Bâzs (rahimahullâh) liv var överensstämmande med hans föregångare från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Det var ett liv som var baserat på kunskap, förståelse inom Allâhs religion, studier under de lärda, stort intresse för och mycken kunskap inom Hadîth och Sunnah. Det var Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâzs (rahimahullâh) tillstånd.