Ibn Bâzs beröm till Djamâ´at-ut-Tablîgh och al-Ikhwân al-Muslimûn innan hans död

Fråga: Vissa kallare säger att Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh) dog efter att ha berömt och uppmanat till Djamâ´at-ut-Tablîgh och al-Ikhwân al-Muslimûn. Stämmer det?

Svar: Det stämmer inte. Vi har varit med honom längre än tio år och aldrig hört honom berömma eller uppmana till någon annan än Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Vad gäller alla andra grupper som har gjort fel som Tablîghiyyûn och andra, rådde han dem och manade dem till att ta tillbaka sina fel. Det är vad jag vet om min Shaykh, Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh).