Ibn Bâz tackar Ahmad an-Nadjmî för hans Da´wah

Från ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz till den hedrade brodern och ädle Shaykh Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî – må Allâh skona och bevara honom. Âmîn.

سلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Vi har fått reda på ert fina samarbete om att sprida det islamiska kallet och vägleda muslimerna till syftet med deras existens. Må Allâh belöna er väldigt för er kamp. Vi tackar er för mödan som ni lägger ned vid det och råder er att fortsätta vilja era muslimska bröder väl och vägleda dem till det goda i de båda liven. Må Allâh skänka er framgång.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Datum

1406-05-19