Ibn Bâz: Palestiniernas självmordsattentat är fel

Publicerad: 2005-12-26
Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Kassettbandet ””Aqwâl-ul-´Ulam⒠fîl-Djihâd””
https://www.youtube.com/watch?v=9yCPpuqAUYg

Fråga: Vad är domen för att utföra självmordsattentat mitt bland judar?

Svar: Jag anser, vilket vi har antytt flera gånger tidigare, att det är inkorrekt, ty det är självmord. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ

””Döda inte er själva.””1

Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

””Den som begår självmord med något, kommer att straffas med det fram till Domedagen.””2

En människa skall ta hand om sitt liv. Om det blir dags att gå ut i kamp gör hon det tillsammans med muslimerna. Skulle hon då stupa, tillkommer lov och pris Allâh.

Men vad beträffar att spränga sig själv bland andra, är det både fel och otillåtet. Samma sak gäller att sticka sig själv till döds bland dem. Palestiniernas handlingar är fel. De är inte korrekta. Däremot är de ålagda att mana till islam, studera, vägleda och råda utan att handla.

14:29

2al-Bukhârî (5700) och Muslim (108).