Ibn Bâz om utflykter med Djamâ´at-ut-Tablîgh

Fråga: Vi bor ute i öknen. Vissa av oss har bosatt sig här och vissa är här för att livnära sig. Djamâ´at-ut-Tablîgh kommer till oss. Vi känner vissa av dem personligen och litar på dem, men de är inte lärda. Andra är lärda och kallar oss till att bege oss till de närliggande områdena. De begränsar utflykten vid ett antal dagar, veckor och månader. Vi har inte märkt något tvetydigt när de påminner sig om Allâh. Är det tillåtet att lyssna på dem? Är det tillåtet att bege sig ut med dem till de närliggande områdena och kanske till och med utomlands?

Svar: Om de omnämnda är kända för en korrekt troslära, kunskap, förträfflighet och fint uppförande, är det tillåtet att samarbeta med dem om att kalla till islam och undervisa och råda. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى

”Samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som leder till något gott får samma belöning som personen som gör det.”2

1 5:2

2 Muslim (3509), at-Tirmidhî (2595) och Abû Dâwûd (4464).