Ibn Bâz om testamente om organdonation

Fråga: Är det tillåtet att uppfylla den dödes testamente om att donera hans organ?

Svar: Den korrekta åsikten är att det inte är tillåtet även om han har testamenterat det.  Ty hans kropp är inte hans egendom.