Ibn Bâz om terroristattentatet i Makkah

Publicerad: 2005-12-26
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Källa: Hurmat-ul-Ifsâd fîl-Ardh, sid. 1-2

Den islamiska världen har fördömt de sprängattentat som ägde rum i Makkah kvällen till måndagen den 7 Dhûl-Hidjdjah 1409. Den anser att denna handling är ett fruktansvärt stort fel och en vidrig ogärning. Däri har pilgrimer skrämts upp, säkerheten har skakats om, den Heliga stadens helgd har missbrukats och Allâhs tjänare har förtryckts.

Allâh (subhânah) har helgat den Heliga staden fram till Domedagen på samma sätt som Han har helgat muslimernas liv, egendomar och heder fram till Domedagen. Han har förklarat missbruk av denna helgd höra till de värsta brotten och de allvarligaste synderna. Han hotade den som funderar på att göra något av det i den Heliga staden med ett smärtstramt straff. Han (subhânah) sade:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

 ”De otrogna som hindrar att följa Allâhs väg och att besöka den Heliga moskén, som vi har låtit uppföra för samtliga människor såväl för dem som är bofasta där liksom för besökarna utifrån – och de som med orätt vill förmå [andra] att avvika – dessa skall Vi utstå ett plågsamt straff.”1

Om man hotas med ett plågsamt straff endast för att vilja göra detta utan att tillämpa det, vad gäller då den som verkligen gör det? Sannerligen kommer hans synd att bli ännu större och allvarligare. Dessutom kommer han att förtjäna ännu mer att straffas. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har varnat sitt samfund för orättvisor. Dessa varningar förekommer i många hadîther. Till dem hör det han förklarade för sitt samfund under Avskedsvallfärden. Han (´alayhis-salâtu was-salâm) sade:

”Era liv, egendomar och heder är helgade precis som denna dag, denna månad och denna stad är helgade. Har jag förkunnat?” Då sade följeslagarna: ”Vi vittnar att du har förkunnat, förrättat och rått.” Han höjde då fingret mot himlen för att därefter sänka det mot jorden och sade: ”Allâh, vittna! Allâh, vittna!””

Det hör till de värsta och allvarligaste synderna att placera sprängattentat i närheten av Allâhs heliga moské. En person som tror på Allâh och den Yttersta dagen utför inte liknande handlingar. De utförs endast av en person som hyser agg mot islam, muslimerna och vallfärdarna. Finns det någon som är större förlorare och syndare än denna person? Vi ber Allâh att Han avvisar deras lömska planer, avslöjar dem för människorna och får detta lands regering känna till dem för att följaktligen straffa dem – sannerligen är Han kapabel till det.

122:25