Ibn Bâz om Târiq as-Suwaydân

Fråga: I Dr. Târiq as-Suwaydâns sista kassettband som går under rubriken ””Qissat-un-Nihâyah”” säger han att ni håller med honom om det han säger och att ni inte har hittat någon anmärkning på honom. Stämmer detta och vad anser ni om att lyssna på hans kassettband i vilka han tar upp följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) konflikt?

Svar: Jag har inte lyssnat på hans kassettband. Däremot har vi fått reda på att hans kassettband  om följeslagarna och konflikterna mellan dem är olämpliga. Vi har tagit kontakt med de ansvariga och talat om för dem att inte sälja dessa kassettband så att inte prövningar uppstår.

Jag har inte lyssnat på hans kassettband och inte heller håller jag med honom om något i denna fråga. Jag har inte fått tag på dem, men däremot har vi avrått från att sprida hans kassettband som har med följeslagarnas konflikter att göra.