Ibn Bâz om sterilisering

Publicerad: 2010-07-15
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Referens: al-Fatâwâ al-Muta´alliqah bit-Tibb wa Ahkâm-il-Maradh, sid. 286

 

Fråga: Vad är domen för sterilisering på grund av nuvarande och framtida medicinska anledningar som har förutsatts av läkarna?

Svar: Det är tillåtet om det är nödvändigt. Annars är det obligatoriskt att inte göra det. Föreskrivaren manar till avkomma och ett större samfund. Men om det är nödvändigt, så är det tillåtet på samma sätt som det är tillåtet att använda sig av preventivmedel för att hindra tillfällig graviditet på grund av Sharî´ah-baserade fördelar.