Ibn Bâz om smuggling av islamisk litteratur

Fråga: Jag kommer från ett land i vilket man endast kan föra in böcker och kassettband via smuggling mot betalning. Vad är domen för det sett till att vi är i ett mycket stort behov av böcker och kassettband?

Svar: Beträffande nyttiga kassettband och böcker är det okej att föra in dem om de är bra och sunda för muslimerna så att de kan dra nytta av dem och gagna sig med dem. Detta gäller även om man skulle behöva betala tulltjänstemannen för tillstånd förutsatt att böckerna och kassettbanden är bra och utmed Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära.