Ibn Bâz om Sayyid Qutbs uttalande om Mu´âwiyah och ´Amr bin al-´Âs

Fråga: Det finns ett yttrande. Vi vet inte vad ni säger om det. Personen säger:

”Mu´âwiyah och hans vän ´Amr besegrade inte ´Alî för att de var kunnigare än honom om vad som finns i själarna och inte heller för att de var mer erfarna än honom om att handla på ett gagnande sätt vid rätt tillfälle. De segrade för att de var fria och tog därmed till sig samtliga vapen medan han var fastbunden vid sina karaktärer när det var dags att välja stridsmedel.

Då Mu´âwiyah och hans vän tog till sig lögn, bedrägeri, svek, hyckleri och mutor, klarade ´Alî inte av att sjunka till denna djupa avgrund. Det är ju inte konstigt att de lyckades och att han misslyckades – detta är sannerligen ett misslyckande som är ädlare än samtliga framgångar.”1

Svar: Fult sagt. Det är fult sagt. Det är förtal av Mu´âwiyah och det är förtal av ´Amr bin al-´Âs. Allt det är fult sagt. Det är syndigt sagt. Mu´âwiyah och ´Amr utförde Idjtihâd och gjorde fel. När Mudjtahidûn gör ett fel ber vi Allâh förlåta oss och dem.

Fråga: Är det inte Takfîr att anklaga dem för hyckleri?

Svar: Det är ett fel och ett misstag. Det är inte otro. Förtal av vissa följeslagare, eller en följeslagare, är en synd. Den som uttalar sig på det viset förtjänar att straffas. Men om han förtalar merparten eller anser att merparten var syndiga, så avfaller han eftersom de förkunnade Sharî´ah. Om han förtalar dem så förtalar han ju Sharî´ah.

Fråga: Bör inte sådana böcker förbjudas?

Svar: De skall rivas sönder. Står detta i tidningen?

Frågeställare: Det står i en bok.

Ibn Bâz: Vems bok?

Frågeställare: Sayyid Qutbs.

Ibn Bâz: Är det Qutbs ord?

Frågeställare: I hans bok ”Kutub wa Shakhsiyyât”.

1Kutub wa Shakhsiyyât, sid. 242, av Sayyid Qutb.