Ibn Bâz om Sayyid Qutbs tolkning av Allâhs resning över tronen

Fråga: Sayyid Qutb sade:

أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول :إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق . استناداً إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين من أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال . فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ، ثم تتبعها حالة استواء . والقول بأننا نؤمن بالاستواء ولا ندرك كيفيته لا يفسر قوله تعالى : {ثم استوى } . .والأولى أن نقول :إنه كناية عن الهيمنة كما ذكرنا . والتأويل هنا لا يخرج على المنهج الذي أشرنا إليه آنفاً لأنه لا ينبع من مقررات وتصورات من عند أنفسنا . إنما يستند إلى مقررات القرآن ذاته ، وإلى التصور الذي يوحيه عن ذات الله سبحانه وصفاته .
ومع الخلق والهيمنة العلم الشامل اللطيف

”Vad beträffar resningen över tronen, så kan vi säga att det betyder kontroll över den här skapelsen. Beviset för det är vår övertygande kunskap från Qur’ânen om att Allâh inte kan ändras. Han kan inte vara i ett tillstånd där Han inte har rest Sig över tronen för att sedan ha rest Sig över tronen. Vi tror på resningen utan att känna till dess beskaffenhet. Hans (ta´âlâ) ord:

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Därefter reste Han sig över tronen.”

skall inte tolkas. Det är som sagt bättre att säga att det står för kontroll. Tolkningen i det här fallet avviker inte från metodiken som vi anvisade nyligen eftersom den inte är baserad på våra egna beslut och föreställningar; den är baserad på självaste Qur’ânen och föreställningen som den inger om Allâhs (subhânah) essens och egenskaper. Med skapandet och kontrollen finns även den allomfattande kunskapen… ”1

Svar: Allt det är osunt tal.

Fråga: Han bekräftade inte resningen.

Svar: Nej, nej. Det är betydelsen av kontrollen. Det betyder att han förnekade den kända resningen som är högheten över tronen. Det är falskt. Det bevisar att han var okunnig och vilsen när det handlade om Qur’ân-tolkning.

1 Fî Dhilâl-il-Qur’ân (7/125).