Ibn Bâz om Saudiarabien III

Det här landet – och lov och pris tillkommer Allâh – har inte gjort något som rättfärdigar uppror mot det. De enda som tillåter uppror mot landet för dess synder är Khawâridj som gör Takfîr på muslimerna för synder. De krigar mot muslimerna och låter hedningarna vara. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem:

”De tränger igenom religionen liksom pilen tränger igenom bytet.”

Han sade också:

”Strid mot dem var ni än råkar på dem. Den som dödar dem belönas av Allâh på Domedagen.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim och hadîtherna i frågan är många och kända.