Ibn Bâz om Saudiarabien II

Saudiarabien är inte negativt inställt till något annat än innovationer och myter i islam och överdriven extremism som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd. De lärda, muslimerna och makthavarna i Saudiarabien respekterar alla muslimer väldigt mycket. De hyser lojalitet, kärlek och uppskattning till dem oavsett deras härkomst. De enda de fördömer är folk med vilsna trosläror som innovationer, myter och innoverade högtider och festligheter som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte har påbjudit. Ty de är nyheter och alla nyheter är innovationer. Muslimerna är ålagda att följa och inte att innovera då islam är fullkomlig och inte i behov av något annat än det som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har föreskrivit. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah har mottagit den från följeslagarna, deras rättmätiga efterföljare och dem som följer deras metodik.