Ibn Bâz om Qur’ân-läsningen för de döda

Fråga: Det finns lärda som säger att Qur’ân-läsningen når de döda.

Svar: Den korrekta åsikten är att den inte alls gör det. Ibn Taymiyyah sade att det inte råder delade åsikter om att den inte når den döde. Qur’ân-läsning når inte den döde. Det är inte tillåtet för någon att läsa Qur’ânen mot betalning. Det finns inget bevis från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att Qur’ân-läsningen når den döde. Det enda som nämns är dyrkan via välgörenhet, vallfärden, ´Umrah och tillbedjan. Detta är muslimerna enade om. Det finns inget bevis för att läsa Qur’ânen för den döde.