Ibn Bâz om p-piller vid behov

Publicerad: 2010-11-21
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: https://binbaz.org.sa/mat/1631

 

Fråga: Jag har fem barn och får problem med varje graviditet. Jag besökte ett av sjukhusen i Saudiarabien och den enda lösningen de kunde finna var p-piller. I och med att jag förrättar bönen, fastar och fruktar Allâh, blir jag rädd i fall jag syndar.

Svar: Det är tillåtet att ta p-piller för tillfället ifall det skulle vara en nödsituation. Om graviditeten är skadlig eller om livmodern blir överansträngd eller om det leder till operationer, är ingen skada skedd om man skulle ta p-piller för tillfället. Exempel på denna period är amningstiden på ett till två år så att livmodern kan återhämta sig någorlunda. Detta fordrar att man refererar till kunniga läkare och får makens godkännande. Om makarna kommer överens om det och hon verkligen skadas av graviditeten, får hon lov att ta p-piller till dess att hon har återhämtat sig.