Ibn Bâz om obduktion

Fråga: Jag lade märke till att den medicinska fakulteten i Kairo har en avdelning i vilken man obducerar män, kvinnor och barn för obduktion och amputation utav kunskapliga syften. Är detta tillåtet enligt Sharî´ah vid nödfall och i synnerhet med tanke på att män obducerar kvinnor och vice versa? Är det tillåtet att amputera en människa?

Svar: Om liket var förbjudet att döda när det levde, oavsett om människan var muslim eller otrogen, man eller kvinna, så är det inte tillåtet ett obducera det. Ty det innebär en dålig behandling av det och missbruk av dess helgd. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Att knäcka den dödes ben är som att knäcka den levandes.”

Skulle liket däremot inte ha varit förbjudet att döda, som en avfälling eller en person som man är i krig med, så känner jag inte till att någon skada är skedd i fall hans kropp obduceras för medicinsk fördel.