Ibn Bâz om namnet ´Abdus-Sayyid

Fråga: Vad är domen för att heta ´Abdus-Sayyid?

Svar: Det är bättre att inte heta så. Namnet är oklart även om as-Sayyid är ett av Allâhs namn. Ge klara namn som ´Abdur-Rahmân, ´Abdul-´Azîz och ´Abdul-´Alîm. Det är bättre även om as-Sayyid är ett av Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) namn.