Ibn Bâz om namnen Tâhâ och Yâsîn

Fråga: Är det tillåtet att muslimen heter Tâhâ, Yâsîn, Khabbâb, ´Abdul-Muttalib, al-Habbâb, Qârûn och al-Walîd? Hör Tâhâ och Yâsîn till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namn eller inte?

Svar: Dessa namn är tillåtna då det inte finns något bevis som förbjuder dem. Det är dock bättre att ha namn som tyder på att personen är Allâhs tjänare, som ´Abdullâh, ´Abdur-Rahmân, ´Abdul-Malik och dylikt, eller kända namn, som Sâlih och Muhammad, i stället för Qârûn och liknande.

Angående ´Abdul-Muttalib, är det tillåtet som ett undantag. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godkände det namnet för vissa följeslagare. Annars är det inte tillåtet att ha namn som kännetecknar slaveri för någon annan än Allâh som ´Abdun-Nabî, ´Abdul-Husayn, ´Abdul-Ka´bah och liknande. Abû Muhammad bin Hazm har sagt att de lärda är enade om att sådana namn är förbjudna.

Tâhâ och Yâsîn hör inte till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namn enligt de lärdas mest korrekta åsikt. Precis som Sâd, Qâf och Nûn är Tâhâ och Yâsîn lösryckta bokstäver som är inledningen på vissa kapitel.