Ibn Bâz om mule- häst- och hyenekött

Fråga: Vad är domen för att äta häst- och hyenekött?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt att hästkött och hyenekött är tillåtna att äta. Vi får äta hästar och hyenor till skillnad från vargar, lejon, tigrar och hundar. De är förbjudna. Det gäller alla andra rovdjur som jagar med huggtänderna. Det enda undantaget är hyenan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har tillåtit hästkött. Djâbir bin ´Abdillâh al-Ansârî (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd tama åsnor och tillät hästar.”

Asmâ’ bint Abî Bakr (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”På Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid slaktade vi en häst i al-Madînah som vi åt upp.”

Det råder överensstämmelse om dess äkthet.

Sammanfattningsvis får vi äta hästar och hyenor enligt den korrekta åsikten.

Angående tama åsnor och mulor, är de förbjudna att äta. Detsamma gäller rovdjur som vargar, tigrar, lejon, hundar och katter. De är alla förbjudna.