Ibn Bâz om Muhammad al-Djâmi och Rabî´ al-Madkhalî

Vad berör dessa två förträffliga män, Shaykh Muhammad Amân al-Djâmî och Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî, är de båda från Ahl-us-Sunnah. Jag känner dem för kunskap, förträfflighet och en korrekt troslära. Dr. Muhammad Amân (rahimahullâh) avled torsdagsnatten den tjugosjunde Sha´bân detta år.

Jag råder att man drar nytta av deras böcker. Vi ber Allâh att Han leder samtliga till det Han behagas av, förlåter den avlidne Shaykh Muhammad Amân och leder samtliga muslimer till Hans välbehag och deras välfärd – sannerligen är Han den som hör, den nära.