Ibn Bâz om bönemattor med bilder på

Fråga: Vad är domen för bönemattor med moskéer på. Jag har hört att det inte är tillåtet att be på dem.

Svar: Bönen på bönemattan är giltig. Oavsett om det finns moskéer eller något annat på den så är bönen giltig. Dock är det föreskrivet för den bedjande att hans matta saknar dekorationer och bilder. Det skall varken finnas moskéer eller någonting annat på den. Detta för att han inte skall distraheras under bönen. Bönemattan skall alltså vara blank. Det skall inte finnas någonting på den. Det är så den bör vara. Det är säkrare för den troende. Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bett i ett klädesplagg med mönster på skickade han det till Abû Djahm och sade:

”Dess mönster distraherade mig under bönen.”

Den troende skall alltså se till att be i sunda kläder och likaså på sunda bönemattor som inte distraherar honom. De skall vara tomma på nonsens och distraherande faktorer. Det skall inte finnas bilder på dem som distraherar honom.