Ibn Bâz om lydnaden till Kuwaits makthavare

Fråga: Är ledarna i Kuwait makthavare och måste man lyda dem i det som är tillåtet med tanke på att de inte styr med föreskiften?

Svar: Ja, de är makthavare, oavsett om de är i Kuwait, Jordanien eller Syrien. De är makthavare. Det är obligatoriskt att lyda dem i det som är tillåtet, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade. Man skall lyda inom det som är tillåtet och inte inom det som är en synd, oavsett om det gäller dem eller andra. Om de säger att man skall dricka sprit, vägrar man. Om de säger att man skall ta emot ränta, vägrar man. Om de säger att man skall göra otukt, vägrar man.

Skulle de däremot befalla att man lyder Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller något som gagnar muslimerna och inget ont eller trafikregler för att undkomma trafikolyckor, är det obligatoriskt att lyda dem i det.