Ibn Bâz om kvinnornas dans på bröllop

Publicerad: 2010-06-27
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: https://www.binbaz.org.sa/mat/20523

 

Fråga: Är det tillåtet för kvinnor att dansa på bröllop?

Svar: Vi känner inte till att någon skada är skedd i fall kvinnorna sinsemellan dansar på bröllop. De måste dock vara obligatoriskt täckta. Bröllopet får varken bestå av förbud, blandning mellan män och kvinnor eller instrument. Vad tamburin beträffar, så är det tillåtet för kvinnorna att slå på den under bröllopet.