Ibn Bâz om kvinnans smink

Fråga: Får kvinnan försköna sig för sin make genom att sminka kinderna, läpparna och ögonlocken? Vi hoppas på ett klargörande sett till att sminket hör till västerländska kvinnors försköning?

Svar: Det är föreskrivet för kvinnan att försköna sig för maken såsom Allâh har föreskrivit och tillåtit det. Hon får försköna sig för honom med fina kläder och hygien som tvål som rengör henne och tar bort orenheter från henne.

Om sminket är tillåtet och inte består av något förbjudet eller orent och inte skadar ansiktet eller medför biverkningar är det okej. Vi tar från öst och väst det som gagnar oss och lämnar det som skadar oss. Om något från öst eller väst kommer till oss och gagnar oss, drar vi nytta av det på samma sätt som vi använder oss av vapen, flygplan, bilar, båtar och annat. Vi tar medicin, skönhetspreparat och annat från dem. Därmed tar vi inte liknelsen av Allâhs fiender. Vi tar endast det som gagnar oss. Det är meningen att hustrun skall försköna sig för sin make och inte när hon går ut bland främmande män. Det är i hennes hem och med hennes make som hon skall försköna sig.