Ibn Bâz om kvinnans sidbena

Publicerad: 2010-05-08
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: Madjmû´ Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi´ah (29/47)

 

Fråga: Vad är domen för att kvinnor klipper håret med tanke på att de förskönar sig på det viset nu för tiden även om de är ogifta? Har det någon gräns? Vad är domen för sidbena (Mishtah Mâ‘ilah)? Vi hoppas på ett detaljerat svar då många talar om frågan.

Svar: Det är inte tillåtet för kvinnor att klippa sig eftersom deras hår är deras skönhet. Skulle det däremot bli oerhört långt, så är det tillåtet att klippa topparna. Detta baseras på att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur gjorde så efter att han hade gått bort. Likaså orsakar ett riktigt långt hår svårigheter med tvättning och kamning.

Vad berör sidbena, så är det inte tillåtet eftersom det förliknar henne med Mumîlât Mâ’ilât1.

1 Imâm an-Nawawî sade: “Det har sagts att Mâ’ilât betyder kvinnor som är olydiga mot Allâh och det som de är ålagda att slå vakt om, medan Mumîlât är de som lär andra sina fördömda handlingar. Det har också sagts att Mâ’ilât Mumîlât är kvinnor som går stoltserande med sina axlar. Det har även sagts att Mâ’ilât har sidbena som är prostituerade kvinnors frisyr, medan Mumîlât kammar andra kvinnor på det viset.” (Sharh Sahîh Muslim (14/92))