Ibn Bâz om kvinnans flytningar

Publicerad: 2007-06-15
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: Madjmû´ Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi´ah (10/129-130)

 

Fråga: Vi är en grupp kvinnor som lider av flytningar. Är vi ålagda att två oss innan varje bön med tanke på att det kan vara svårt för oss?

Svar: Om den omnämnda flytningen är kontinuerlig, är var och en ålagd att två sig innan bönen om tiden har gått in. Detsamma gäller kvinnor med  blödningar efter månadscykeln och inkontinenta personer.

Skulle flytningen däremot inte vara kontinuerlig, har fenomenet samma dom som urin. Då den kommer ut, bryts tvagningen även om det skulle ske inom bönen.